Traduceri moderne în română

În România traducerilor Bibliei nu li s-a oferit o atenţie deosebită, aşa cum s-a petrecut cu traducerile din alte limbi, în special limba engleză. Astfel în română există doar o foarte mică varietate de traduceri moderne ale Bibliei. În schimb, în ţări ca America, Spania, Franţa, Italia, Germania, traducerile moderne sunt cele mai căutate şi apreciate, atât pentru conţinut, cât şi pentru limbaj.
În România au apărut două noi traduceri moderne ale Cărţii Sfinte. O traducere cuprinde Vechiul Testamant şi Noul Testament, cealaltă doar Noul Testament. De vreme ce gramatica şi expresivitatea limbajului sunt moderne, cititul din aceste traduceri este mai accesibil celui care citeşte pentru prima dată Biblia, iar dinamica textului este aprciabilă.Traducerea ce cuprinde Vechiul şi Noul Testament poartă denumirea de Noua Traducere (NTR) şi a fost realizată sub iniţiativa Internaţional Bible Society. Traducerea Noului Testament (TSB) este un proiect al Societăţii Biblice Interconfesionale din România, proiect la care au participat 6 traducători din diferite denominaţiuni, 2 catolici, 2 ortodixi, 2 protestanţi, dintre care un adventist.Ambele traduceri sunt considerate a fi obţinute prin traducerea textelor biblice originale greceşti. Ceea ce este foarte interesant este că toate traducerile moderne ale Noului Testament folosesc ca sursă principală Codex Sinaiticus (numit manuscris original), sau indirect, lucrările lui Wescot şi Hort sau Nestle Aland. Ceea ce este interesant de observat la aceste traduceri este faptul că prezintă o mulţime de note de subsol care te informează că acest verset nu face parte din manuscrisele cele mai importante şi mai vechi, că alte manuscrise mai puţin importante spun altfel, etc. Pentru cei care nu cunosc istoria manuscriselor biblice; foarte pe scurt: toate traducerile Noului Testament de până aproximativ în anul 1900 aveau la bază manuscrisele greceşti ce poartă numele de ”textus receptus”, iar toate traducerile moderne ale Noului Testament au la bază, în mod special, Codex Sinaiticus. Comparând traducerile vechi cu cele moderne se poate sesiza o diferenţă clară de doctrină în anumite pasaje, semn că există diferenţe între textul receptus şi codex sinaiticus. Sinaiticus seamănă mult cu manuscrisele folosite de catolici pentru a-şi crea Biblia din perioada reformaţiunii, astfel luptând împotriva teologiei protestante, astfel încât Bibliile moderne seamănă mai mult cu traducerea catolică, decât cu traducerile protestante. Oare de ce?

Lumea teologică se împarte în trei mari clase:

  • Cei care consideră că traducerile bazate pe textus receptus sunt cele bune, considerând că celelalte manuscise (Codex Sinaiticus spre exemplu) au fost realizate sub influenţe păgâne de către Origen, personalitate controversată a timpului lui şi un teolog influenţat de filozofie grecească, mistică şi ezoterism.
  • Cei care consideră că traducerile după codexuri sunt cele mai bune, considerând că vechimea lor le dă un grad de superioritate şi realitate în faţa celorlalte manuscrise despre care se consideră că au suferit multe modifică realizate de copiişti de-a lungul timpului
  • Cei care consideră că atât textus receptus, cât şi cedex sinaiticus sunt bune, neexistând divergenţe majore între manuscrise.

În continuare se vor oferi traducerile din două Biblii care au fost realizate după textul receptus, KJV (King James Version) şi YLT (Yound Literal Translation), şi cele două noi traduceri din limba română. Vom analiza unele versete din Noul Testament pentru că aici apar cele mai mari discuţi.

Matei 1: 25

 

KJV -  Dar nu a cunoscut-o până când ea nu a născut pe fiul întâi născut
YLT – Şi nu a cunoscut-o până când ea nu a născut pe fiul ei – primul născut
NTR – Dar n-a cunoscut-o până când ea nu a dat naştere unui fiuTSB – Şi nu a cunoscut-o până ce nu a născut un Fiu

 

Matei 5: 44

KJV – Dar Eu vă spun: iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc, şi rugaţi-vă pentru cei care vă asupresc şi vă persecută.
YLT – Dar Eu vă spun: iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc, şi rugaţi-vă pentru cei care vă acuză în mod fals şi vă persecută.
NTR – Dar Eu vă spun: iubiţi-vă duşmanii şi rugaţi-vă pentru cei ce vă persecută
TSB – Eu însă vă spun: iubiţi pe duşmanii voştrii şi rugaţi-vă pentru cei ce vă persecută.

Marcu 2: 17

KJV – … Eu nu am venit să-i chem pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi la pocăinţă

YLT – … Eu nu am venit să-i chem pe oamenii drepţi, ci pe păcătoşi la schimbare

NTR – … Eu nu am venit să-i chem pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi

TSB – Căci nu am venit să îi chem pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi

Luca 4: 4

KJV – Şi Isus i-a răspuns zicând: Este scris, că omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice Cuvânt al lui Dumnezeu.

YLT – Şi Isus i-a răspuns zicând: A fost scris, că, nu numai cu pâine trăieşte omul, ci cu orice zicere a lui Dumnezeu.

NTR – Însă Isus i-a răspuns: Este scris: omul nu trăieşte numai cu pâine, (ci cu orice cuvânt de la Dumnezeu*) – * notă de subsol: unele mss nu conţin aceste cuvinte

TSB – Isus i-a răspuns: Stă scris: nu numai cu păine trăieşte omul

Din Evanghelii se mai pot compara: Marcu 6: 11, Marcu 7: 19, Marcu 10: 21, Luca 9: 54-56, Luca 22: 64, Luca 23: 42, Luca 24: 6, Ioan 1: 18, Ioan 3: 36, Ioan 6: 35, Ioan 6: 47, etc

Romani 8: 1

KJV – De aceea acum nu există nicio condamnare asupra acelora care sunt în Hristos Isus, care merg nu după carne, ci după îndemnurile Duhului.

YLT – Atunci, nu există condamnare pentru acei în Hristos Isus, care nu merg în conformitate cu carnea, ci în conformitate cu Duhul.

NTR – Aşadar, acum nu mai este nici o condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Isus (care nu trăiesc potrivit cu firea, ci potrivit cu Duhul)b b – cele mai importante şi mai timpurii mss nu conţin aceste cuvinte.

TSB – Prin urmare acum nu mai este nici o condamnare pentru cei care sunt în Hristos Isus

Romani 14: 10

KJV -  … pentru că toţi vom sta înaintea scaunului de judecată a lui Hristos

YLT – … pentru că toţi vom sta în tribunalul lui Hristos

NTR – … toţi vom sta înaintea tronului de judecată a lui Dumnezeu

TSB – … toţi vom sta înaintea tronului de judecată a lui Dumnezeu

1 Timotei 3: 16

KJV – … Dumnezeu a fost manifestat în carne…

YLT – … Dumnezeu a fost manifestat în carne…

NTR – … Cel ce a fost arătat în trup…

TSB – …El s-a arătat în trup…

2 Petru 2: 9

KJV – Dumnezeu ştie să elibereze din ispită pe oamenii buni, şi să-i păstreze pe cei nedrepţi, până în ziua judecăţii pentru a fi pedepsiţi.

YLT – Dumnezeu ştie să scape pe cei pioşi din ispită, şi pe cei nedrepţi pentru o zi a judecăţii, fiind pedepsiţi, să-i ţină.

NTR – înseamnă că Domnul ştie cum să-i scape pe cei evlavioşi din încercare şi cum să-i ţină pe cei nedrepţi, sub pedeapsă, până în ziua judecăţii

TSB – respectă traducerea veche.

Apocalipsa 22: 14

KJV – Ferice de cei care păzesc poruncile Lui, ca să aibă dreptul la pomul vieţii şi să intre pe porţi în cetate

YLT – Fericiţi sunt cei care păzesc poruncile Lui…

NTR – Ferice de cei care-şi spală hainele, ca să aibă dreptul la pomul vieţii…

TSB – Fericiţi cei care îşi spală veşmintele…

Vedem astfel că există câteva diferenţe între traducerile vechi şi cele moderne. Aceste evidenţe sunt mai clare şi mai multe şi traducerile enlezeşti: NIV, RSV, NEB, NAS, etc. Desigur, dacă punem cap la cap toate afirmaţiile biblice asupra unui subiect nu putem să avem probleme în înţelegerea adevărului, dar luate separat foarte multe versete sună în traducerile moderne foarte diferit, părând că apără multe din teoriile nebiblice ca:

  • Credinţa în nemurirea sufletului
  • Existenţa purgatoriului
  • Originea divină a oamenilor
  • Negarea divinităţii lui Isus
  • Sanctuarul nu este curăţit, ci reconsacrat
  • Împărărţia spirituală şi nu fizică
  • Etc.

Dincolo de aceste elemente, un alt adevăr biblic omis de traducerile moderne bazate pe manuscrise mai vechi, este cel legat de curăţirea Sanctuarului şi de profeţia despre urâciunea pustiiri din Daniel.
În Marcu 13: 14 este omisă în traducerile moderne, înclusiv NTR şi TSB, partea care spune că e vorba despre urâciunea pustiirii despre care a vorbit profetul Daniel. În ceea ce priveşte curăţirea Sanctuarului din Daniel TSB nu conţine cartea lui Daniel, iar NTR, de data aceasta e corectă. În schimb traducerile englezeşti au aici probleme. Acestea au fost sesizate şi de Gerard Damsteegt, care într-o lucrare intitulată ”Rolul traducerilor biblice” afirmă:

”Adventiştii de la început şi-au rezolvat neînţelegerile asupra interpreterii profeţiilor cu ajutorul traducerilor biblice care ofereau o citire literală a textului grecesc a Noului Testament. Astfel, Adventiştii de Ziua a Şaptea de astăzi pot găsi încă cel mai bun suport asupra înţelegeri lor în ceea ce priveşte Sanctuarul din traduceri care stau cât mai mult cu puţinţă aproape de textul original. Aceste traduceri urmează principiul ”echivalenţei complete”, care încearcă să păstreze toate informaţiile din textul original. Un număr în creştere de traduceri moderne, numite ”traduceri dinamice” nu urmează acest principiu. Mai degrabă, ele parafrazează textul atunci când traducătorii vor să facă înţelegerea lui relevantă pentru cititorii de astăzi. Utilizând principiul ”echivalenţei dinamice” ei înlocuiesc fraza ”atunci sanctuarul va fi curăţit” (Daniel 8: 14) cu expresii ca: ”sanctuarul va fi reconsacrat” (NIV), sau ”templul va fi restaurat” (TEV). Evident, acestea sunt încercări de a traduce textul în lumina rededicării şi restaurării templului de la Ierusalim…”

Un alt verset din Vechiul Testament care este schimbat este Daniel 7: 25 – vorbele de hulă ale fiarei sunt înlocuite cu cuvinte jignitoare, şi astfel definiţia hulei ca cineva să se considere a fi Dumnezeu iese din calcul în acest verset. Observăm astfel, că noi ca adventişti, dacă adoptăm metoda de folosi traducerile moderne ne expunem riscului de a uita ceea ce ne face diferiţi. Desigur, traducerile trebuiesc studiate şi analizate, dar ne trebuie discernământ pentru a putea înţelege care sunt cele corecte.
Pentru a ocolii întrebările stânjenitoare ale oamenilor care află fel de fel de lucruri referitoare la coruperea manuscriselor biblice pe care se bazează versiunile moderne şi pentru a se calma valurile ridicate de astfel de întrebări se vine că răspunsul că cel mult cu 3% diferă manuscrise cele mai vechi faţă de Textus Teceptus, ceea ce statistic nu este mult. Însă dacă această estimare este corectă înseamnă că 240 de versete din Noul Testament trebuie puse sub semnul întrebării. Şi 240 de versete, chiar dacă reprezintă 3%, nu este un număr mic. Un singur verset poate crea multe probleme, cu atât mai mult 240.

Share this!
This entry was posted in Sfânta Scriptură. Bookmark the permalink.