Tema Marii Lupte – Herbert Douglass

Poate că niciun subiect nu este mai necesar în acest moment în Biserica Adventistă ca prezentarea generală a ceea ce adventiștii înțeleg prin „Tema Marii Lupte”. Ce înțelegem noi în general prin „marea luptă”? Răspunsurile variază: 1) ultima carte din setul marea luptă; 2) controversa dintre bine și rău, sociologic, filozofic și politic; 3) Lupta din această lume dintre Dumnezeu și forțele răului – Ieremia 25:31; 4) Lupta dintre Dumnezeu și Satana – un conflict cosmic; 5) lupta în orice suflet dintre lumină/întuneric, Hristos/Satana și adevăr/eroare.

Marea luptă înglobează toate acestea și multe altele. Înțelegerea marii lupte devine din ce în ce mai relevantă cu trecerea timpului. Elipsa ei teologică ar fi ferit biserica noastră de disputele ei teologice majore, cum sunt neprihănirea prin credință din 1888 sau ispășirea și umanitatea lui Hristos începând cu 1955. Alte chestiuni dezbinătoare ca: ce este Evanghelia sau ce rol joacă cei loiali lui Dumnezeu în a-L ajuta pe Dumnezeu să-Și spună punctul de vedere în marea luptă, ar fi fost rezolvate.

Tema Marii Lupte – partea I
Tema Marii Lupte – partea II

Share this!
This entry was posted in Marea Lupta and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.