Profeţii neîmplinite făcute de Ellen White

1) Viitorul Ierusalimului

“Apoi atenţia mi-a fost îndreptata către unii care se află în primejdia de a crede că este de datoria lor de a merge in Ierusalimul vechi gândind că au de făcut o lucrare acolo înainte de venirea Domnului… Am văzut, de asemenea, că Ierusalimul cel vechi nu va fi niciodată zidit din nou; si ca Satana făcea tot posibilul pentru a întoarce mintea copiilor Domnului către aceste lucruri, acum, in timpul secerişului” – Experienţe şi Viziuni, pag. 75

R: Trebuie pentru început să ne punem întrebarea: ce a vrut Ellen White să spună prin cuvintele “Ierusalimul vechi”? S-a referit ea la construirea Ierusalimului din punct de vedere spiritual, sau se referea la statul Israel din punct de vedere politic? Sau la o combinaţie a celor doua? Sau poate la altceva?
“Zidirea” nu se referă la construcţia fizica a clădirilor în acel loc, ci mai degrabă se face referire la părerile populare din acei ani 40-50 (ea a scris pasajul in 1851), că un stat Sionist ar trebui instalat din nou in Palestina, aceasta pentru ca să se împlinească profeţia Biblica referitoare la veacul ce va veni. Chiar si astăzi, susţinătorii teoriei răpirii secrete si alţi creştini au devenit confuzi cu privire la făgăduinţa făcută de Domnul vechiului Ierusalim si aşteaptă in mod greşit ca oraşul vechi sa fie reconstruit intr-un rol profetic pentru vremea sfârşitului. Sfatul lui Ellen White a fost că “Satana făcea tot posibilul pentru a întoarce mintea copiilor Domnului către aceste lucruri acum” si că adventiştii ar trebui să se concentreze in proclamarea mesajului îngerului al treilea din Apocalipsa 14, în loc să fie implicaţi in această credinţă eronată. Ellen White nu vrea să spună in citatul invocat mai sus că Israelul nu va exista ca stat, ci doreşte să spună că in planul lui Dumnezeu Israelul ca naţiune nu mai are nici un rol profetic. Profeţiile din Vechiul Testament ce făceau referire la viitorul statului Israel erau condiţionate de ascultarea sau neascultarea poporului. Ea sfătuieşte pe adventişti să se îndepărteze de aceste probleme si să se îndrepte spre mesajul lui Dumnezeu pe care trebuie să îl proclame.
Cum au înţeles cititorii ei aceste cuvinte? Că nu există lumină în învăţătura populara a veacului ce va veni, că în întoarcerea evreilor in Palestina nu trebuie văzută nici o semnificaţie Biblica, că Ierusalimul nu va fi construit pentru a împlinii voia lui Dumnezeu si pentru mileniu. Ea nu vorbea despre o posibila zidirea a statului politic Israel, ci despre o zidire profetica, spirituală a statului.

Pentru un studiu mai complex asupra acestui subiect vezi www.whiteestate.org/issues/gather.html disponibil in limba engleza.

2) Doamna White in viaţă la revenirea lui Isus

“ La scurt timp, privirile ne-au fost atrase către răsărit, căci se ivise un mic nor negru, cam de o jumătate de palma, pe care toţi îl ştiam ca fiind semnul Fiului Omului… Apoi a fost un cutremur puternic. Mormintele s-au deschis si cei morţi au ieşit afara îmbrăcaţi in nemurire. Cei 144.000 strigau “Aleluia!” când şi-au recunoscut prietenii de care au fost despărţiţi prin moarte şi în acel moment NOI AM FOST SCHIMBAŢI ŞI LUAŢI ÎMPREUNA CU EI pentru a-L întâlni pe Domnul în văzduh”

R: Citatul de mai jos este prezentat de criticii Bibliei pentru a afirma că de vreme ce a spus aceste cuvinte Pavel trebuie tratat ca un profet fals si creştinismul este o eroare.

“Iată in adevăr, ce vă spuneam, prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, care vom rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi. Căci însuşi Domnul, cu un strigat, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer şi întâi vor învia cei morţi in Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, in nori, ca să întâmpinăm pe Domnul in văzduh: şi astfel vom fi întotdeauna cu Domnul” – 1Tesaloniceni 4:15-17

Trebuie observat că porţiunea invocata de criticii lui Ellen White este identică în mesajul transmis cu porţiunea invocata de criticii Bibliei. Critica, atât in cazul lui Ellen White cât si in cazul lui Pavel face referire la faptul că dacă profetul se descrie pe el însuşi ca făcând parte din cei schimbaţi si luaţi la ceruri si apoi profetul moare, aceea profeţie este falsa. In vreme ce Satana încearcă să distrugă planurile lui Dumnezeu folosind orice mijloc posibil, trebuie să avem întotdeauna in vedere promisiune făcută de Domnul Isus cu privire la revenirea Sa. Atunci când citim aceste profeţii trebuie să rămânem consecvenţi. Pavel credea in revenirea lui Isus, a vorbit despre ea, a murit si Isus nu a venit. La fel s-a întâmplat si cu Ellen White. Dar daca profetul se vede in viziune in mijlocul acţiunilor profetice, nu înseamnă neapărat ca el va fi acolo si in timpul împliniri profeţiilor. Dacă aplicăm acest principiu lui Ellen White, trebuie sa-l aplicam si lui Pavel, iar daca Pavel nu este condamnat de creştini (si el nu a fost luat la ceruri), atunci nici Ellen White nu trebuie condamnată (nici ea nu a fost luată la ceruri).
Pentru aspectele condiţionale ale profeţiei vezi Profeţia nr. 6

3) Anglia va ataca Statele Unite

In 1862 Ellen White a spus că “ atunci când Anglia va declara război (împotriva nordului în timpul războiului civil) toate naţiunile vor avea un interes în această privinţă si va fi război general, o confuzie generala.” Rezultatul va fi că “ aceasta naţiune (SUA) va fi…umilită până în ţărână” – Mărturii, vol. I, pag. 259

Istoria Americană arată că Anglia nu a declarat război împotriva Statelor Unite în timpul războiului civil şi că Statele Unite nu au fost umilite in ţărână.

R: In cele ce urmează va fi redat citatul de mai sus in context:

“Îngerul a spus: <>. Totuşi, această naţiune va fi umilită până în ţărână. Anglia studiază dacă e mai bine să profite de pe urma stării slabe a naţiunii noastre sau să se aventureze să pornească război împotriva ei. Ea pune în cumpănă chestiunea şi încearcă sa sondeze poziţia altor naţiuni. Se teme ca, dacă ar începe război peste hotare, ar slabi în interior şi alte popoare ar profita de pe urma slăbiciunii ei. Alte naţiuni fac pregătiri tăcute, dar totuşi active de război si spera că, dacă Anglia va face război cu naţiunea noastră, atunci ele ar trage foloase de pe urma acestei situaţii, răzbunându-se pe ea pentru că a profitat de ele în trecut şi pentru toată nedreptatea ce li s-a făcut. O parte dintre supuşii reginei aşteaptă o împrejurare favorabilă pentru a frânge jugul lor; insă dacă socoteşte că se merita acest lucru, Anglia nu va ezita nici un moment să folosească toate ocaziile de a-şi exercita puterea şi de a umili naţiunea noastră. Când Anglia va declara război (împotriva nordului în timpul războiului civil) toate naţiunile vor avea un interes în aceasta privinţă si va fi război general, o confuzie generala”

Trebuie observat caracterul condiţional al afirmaţiilor făcute:

… Se teme că, dacă ar începe război peste hotare…
… însă dacă socoteşte că se merită acest lucru, Anglia nu va ezita…

urmând apoi fraza: când Anglia va declara război.

Daca Ellen White afirmă, după cum spun criticii, că Anglia va declara război Statelor Unite, de ce foloseşte conjuncţia “dacă” in afirmaţiile sale?

Pentru a vedea practic ceea ce a dorit să transmită Ellen White să urmărim acest exemplu:
“ Dacă mergi cu viteza mare pe şosea vei fi tras pe dreapta”
“Dacă vei fi tras pe dreapta fi drăguţ cu poliţistul”
“Si când iţi va da procesul verbal nu te certa cu el”

CONCLUZIE: Nu vei lua amenda daca vei merge cu viteza mica pe şosea si dacă eşti drăguţ cu poliţistul. Ultima fraza privita in lumina celorlalte doua nu transmite nicidecum ideea ca vei lua amenda, ci DACĂ…

Aceasta este doar o paralelă între dacă si când

Prin acest exemplu putem vedea faptul că Ellen White nu a profetizat că Anglia va declara război Statelor Unite. Putem găsi in Biblie exemple asemănătoare?

Ieremia 42:10-19

dacă veţi rămânea in ţara aceasta – v.10
dacă veţi zice: “Nu vrem să rămânem în ţara aceasta” – v.13
dacă vă veţi îndrepta faţa să mergeţi în Egipt – v.15

New International Version of the Bible: când vei merge în Egipt – v. 18
King James Version: când vei intra în Egipt – v.18

Este evident că fraza “când vei intra în Egipt” este echivalentă cu “ dacă vei intra în Egipt” în acest context. Acest lucru se poate vedea în versiunea Dumitru Cornilescu a Bibliei care traduce aceste cuvinte din v. 18 astfel: “ dacă veţi merge în Egipt”.

Ce putem spune despre profeţia că Statele Unite vor fi umilite in ţărână? A fost America umilită în timpul războiului civil? Unii cred că această frază prezice înfrângerea şi căderea naţiunii, dar oare asta a vrut să spună Ellen White?

“Moise şi Aaron s-au dus la faraon şi i-au zis: <>” Gen 10:3

Ştim restul istoriei. Faraon nu s-a smerit, nu s-a umilit în faţa Domnului, aşa că Dumnezeu a trebuit să-l smerească pe el şi tot Egiptul în ţărână prin cele 10 plăgi şi prin evenimentul de la Marea Roşie. A încetat Egiptul să mai fie o naţiune? Şi-a pierdut Egiptul puterea? Nu. Dar ce umilitor a fost pentru Egipt, ca sclavii lor să părăsească ţara printr-o aşa mare minune.
Înainte de pasajul despre umilire Ellen White spunea: “Guvernul nostru a fost foarte mândru şi independent. Poporul acestei naţiuni s-a înălţat până la cer şi a privit de sus asupra guvernelor monarhice şi a triumfat, umflându-se de mândria libertăţii lui, în timp ce instituţia sclaviei, care a fost de o mie de ori mai rea decât tirania exercitata de guvernele monarhice , a fost îngăduită să existe mai departe.” – Mărturii, vol. I, pag. 258, 259.

Ellen White nu a vrut să spună că Statele Unite vor fi umilite în sensul de înfrânte, ci ea vorbea despre o altfel de umilire, o umilire a războiului, a sclaviei.

4) Războiul civil este un semn că Isus este pe cale să se întoarcă.

“Mi-au fost arătate nenorociri mari abătându-se asupra ţării, nenorociri pe care noi nu le-am avut până acum. Am auzit gemete şi strigate de groază şi am văzut grupuri mari implicate în luptă activă. Am auzit huruitul trenului, zăngănitul armelor, luptele directe, gemetele şi rugăciunile muribunzilor…. poporul lui Dumnezeu trebuie să primească această avertizare şi să deosebească semnele timpului. Semnele venirii lui Isus sunt prea evidente pentru a fi puse la îndoiala şi, în vederea acestor lucruri, toţi aceia care susţin că sunt de partea adevărului trebuie implicaţi în mod activ în predicare… Tot cerul este în mişcare. Scenele istoriei pământului se vor încheia în curând” – Mărturii, vol. I, pag. 260

R: Matei 24: 6-7 “ Veţi auzi de războaie si veşti despre războaie… un neam se va scula împotriva altui neam şi o împărăţie împotriva altei împărăţii”. Isus a spus aceste cuvinte ucenicilor şi nu este de mirare că oamenii au văzut în astfel de evenimente semne ale revenirii lui Isus. Isus le-a numit începutul durerilor (Mat 24:8). Aceste semne sunt văzute şi de noi astăzi şi doar dacă nu cumva ne-am obişnuit cu ele, le dăm aceeaşi semnificaţie – semne ale revenirii Domnului nostru Isus Hristos, în curând, pe norii cerului. Ucenicii Domnului au aşteptat ca revenirea să aibă loc curând. Tot aşa, ani de-a rândul oamenii au aşteptat şi au văzut semnele, dar să nu uitam caracterul condiţional al unei profeţii (vezi Profeţia nr. 6).

5) In 1850 Doamna White a spus că Isus se va întoarce în câteva luni

“Unii socotesc venirea Domnului cândva într-un viitor foarte îndepărtat. Timpul s-a prelungit cu câţiva ani mai mult decât s-au aşteptat ei; din acest motiv, ei cred că se va mai prelungi cu câţiva ani, şi în acest fel minţile lor sunt distrase de la adevărul prezent şi orientate către lume… Am văzut că timpul pe care trebuia să-L mai petreacă Isus în Sfânta Sfintelor era aproape de sfârşit şi că timpul nu se mai poate prelungi decât încă foarte puţin.” – Experienţe şi Viziuni, pag. 58

“Intr-o viziune dată la 27 iunie 1850 îngerul care mă însoţea a spus: << Timpul este aproape sfârşit. Reflectaţi voi chipul minunat al lui Isus aşa cum ar trebui?>>… Îngerul a spus: <>…Am văzut că era o mare lucrare de făcut pentru ei şi numai o scurtă vreme în care să se înfăptuiască aceasta. Apoi, am văzut că cele şapte plăgi de pe urmă aveau să fie curând revărsate peste cei care nu aveau adăpost…” – Experienţe şi Viziuni, pag. 64

Doamna White continuă să relateze viziunea şi face o profeţie uluitoare, că doar câteva luni mai sunt până la venirea Domnului. “ Dar acum timpul este spre sfârşite şi ceea ce noi am învăţat în ani de zile ei vor fi nevoiţi să înveţe în câteva luni.” – Experienţe şi Viziuni, pagina 67.

Primele două citate spun doar că timpul este scurt (exact ceea ce spune si Biblia). Cel de-al treilea citat nu vrea să spună că Isus se va întoarce în câteva luni, ci la fel ca celelalte doua, că timpul este scurt. Cuvintele “in câteva luni” doresc sa transmită faptul că timpul până la revenirea lui Isus este scurt. Dar se pune întrebarea: puteau fi şi doar câteva luni? Dacă ne gândim la profeţiile condiţionate, da, putem spune ca Isus s-ar fi putut întoarce în timpul lui Ellen White. Vezi profeţia nr. 6

6). Adventişti care trăiau in 1856 urmau să fie în viaţă pentru a vedea întoarcerea lui Isus.

Acum 135 de ani în urmă, spun criticii, Doamna White a făcut o altă profeţie fascinantă în timpul unei întâlniri în Battle Creck, Michigan (în mai 1856). Ea a declarat că unii din cei ce erau la întâlnire vor muri şi vor deveni “hrana pentru viermi” , alţii vor trăi şi vor fii “atinşi de ultimele şapte plăgi”, iar unii vor “rămâne pe pământ pentru a fi luaţi la venirea lui Isus” – Mărturii, vol I, pagina 131-132

Profeţiile pe care Dumnezeu le-a transmis profeţilor Săi erau:

1. Ferme şi nu urmau să fie modificate
2. Condiţionate de ascultarea poporului sau neascultarea poporului

Referitor la profeţiile condiţionate trebuie să avem în minte cele scrise în Ieremia 18:7-10:
“Deodată zic despre un neam, despre o împărăţie, că-l voi smulge, că-l voi surpa şi că-l voi nimici; dar dacă neamul acesta, despre care am vorbit astfel, se întoarce de la răutatea lui, atunci şi Mie îmi pare rău de răul pe care Îmi pusesem în gând să îl fac. Tot aşa însă, deodată zic despre un neam, sau despre o împărăţie, că-l voi zidi sau că-l voi sădi. Dar dacă neamul acesta face ce este rău înaintea Mea şi nu ascultă glasul Meu, atunci îmi pare rău şi de binele pe care aveam de gând să îl fac.”

Un exemplu bun în acest sens este Iona şi misiunea sa de la Ninive. Iona a predicat că Ninive va fi distrusă in 40 de zile.

“Si Iona s-a sculat, şi s-a dus la Ninive, după Cuvântul Domnului. Şi Ninive era o cetate foarte mare, cât o călătorie de trei zile. Iona a început să pătrundă în oraş, cale de o zi, strigând şi zicând: ,,Încă patruzeci de zile, şi Ninive va fi nimicită!” – Iona 3:3-4

Mesajul lui Iona a fost foarte clar pentru cei din Ninive – peste 40 de zile cetatea le va fi nimicită. Dar, datorită pocăinţei lor Dumnezeu a renunţat la planul Sau.

“Dumnezeu a văzut ce făceau ei şi că se întorceau de la calea lor cea rea. Atunci Dumnezeu S-a căit de răul pe care se hotărâse să li-l facă, şi nu l-a făcut.” – Iona 3:10

Acest lucru este compatibil cu ceea ce a spus Ieremia (Ieremia 18:7-10) şi anume că, unele profeţii sunt condiţionate de ascultarea sau neascultarea celor cărora le sunt adresate. Chiar dacă cuvântul “dacă” nu este folosit în unele profeţii, el este implicit acolo.

Ellen White a fost conştientă de elementul condiţional din profeţiile legate de a doua venire ţi nu a încercat să ascundă acest lucru. Iată câteva din declaraţiile ei:

“Îngerii lui Dumnezeu, în mesajul pe care îl dau oamenilor, spun că timpul este foarte scurt. Aceasta este ceea ce mi s-a prezentat mie întotdeauna. Este adevărat că timpul s-a prelungit mai mult decât ne-am aşteptat noi in zilele de început ale mesajului. Mântuitorul nostru n-a venit aşa de repede cum am sperat. Dar a greşit Cuvântul Domnului? Niciodată! Ar trebui reamintit că promisiunile si ameninţările lui Dumnezeu sunt condiţionate. Nu a fost voia lui Dumnezeu ca revenirea lui Isus să fie întârziată. Dumnezeu nu a pregătit ca poporul Sau, Israel, să rătăcească 40 de ani prin pustie. El le-a promis ca-I va duce direct în ţara Canaanului şi-i va stabili acolo ca oameni sfinţi si sănătoşi. Dar cei cărora li s-a predicat prima dată nu au intrat din cauza necredinţei. Inimile lor erau pline de murmur, rebeliune si ură şi El nu şi-a putut încheia legământul cu ei. Timp de 40 de ani, necredinţa, murmurarea si rebeliunea, au închis vechiului Israel ţara Canaanului. Aceleaşi păcate au întârziat intrarea Israelului modern în Canaanul ceresc. În nici unul din cazuri făgăduinţele lui Dumnezeu nu au fost eronate.” – MS 4, 1883.

Profeţia făcută de Ellen White trebuie înţeleasă în lumina celor expuse mai sus. Profeţia nu a fost ascunsă într-un loc secret pentru a o apăra pe Ellen White de acuzaţiile de profet fals, ci este la îndemâna oricui să o citească în Mărturii pentru comunitate. Trebuie doar înţeles caracterul condiţional al profeţiilor.

Ieremia (Ier 31:37-40) şi Ezechiel (Ez. 48:35) spun că Ierusalimul restaurat după robia babiloniana nu avea să mai fie nimicit. Istoria arată exact contrariul şi reprezintă ceea ce Daniel (Dan. 9:26) a profetizat şi Isus a confirmat.

7) Hristos se va întoarce înainte ca sclavia sa fie desfiinţată.

„L-am văzut pe robul evlavios ridicându-se în triumf şi biruinţă şi scuturându-se de lanţurile care-l legau, în timp ce stăpânul său cel rău era tulburat şi nu ştia ce să facă; căci cei răi nu au putut să priceapă cuvintele rostite de Dumnezeu. La puţin timp de la aceasta, a apărut marele nor alb. Arăta mai frumos ca oricând. Pe el era aşezat Fiul omului.” – Experienţe şi Viziuni, pagina 35

“ Am văzut că stăpânul de sclavi va fi nevoit să dea socoteală pentru sufletul sclavului său, pe care l-a ţinut în ignoranţă; iar păcatele sclavului vor cădea asupra stăpânul lui. Dumnezeu nu-l poate lua la cer pe robul care a fost ţinut în ignoranţă şi degradare, neştiind nimic de Dumnezeu sau de Biblie, netemându – se de nimic în afară de biciul stăpânului său şi ocupând o poziţie inferioară animalelor. Domnul face însă pentru el cel mai bun lucru pe care-l poate înfăptui un Dumnezeu plin de compasiune. El îngăduie ca acesta să nu mai existe, ca şi cum n-ar fi fost vreodată, în timp ce stăpânul trebuie să suporte ultimele şapte plăgi şi apoi să învie la cea de-a doua înviere şi să suporte cea mai îngrozitoare moarte, moartea a doua. Atunci va fi satisfăcută dreptatea lui Dumnezeu.” – Experienţe şi Viziuni, pagina 276

Sclavia nu a fost desfiinţată pentru încă 6 ani de la această declaraţie. Din nou avem în faţa o profeţie condiţionată şi cei care sunt de acord cu acest fapt biblic nu au nici o dificultate în a înţelege mesajul. Pe de alta parte chiar şi apostolul Ioan vorbeşte despre existenţa sclavilor în timpul revenirii lui Isus (Apocalipsa 6: 15-17)

Dacă cineva nu crede în profeţia condiţionată, atunci va găsi mult mai multe contradicţii, atât în scrierile lui Ellen White, cât şi în Biblie.

Share this!
This entry was posted in Spiritul Profetic. Bookmark the permalink.