Petiție hirotonirea femeii

Pentru că recent a fost adusă la cunoștința credincioșilor informația că Diviziunea Inter Europeană (din care face parte și România) a votat în unanimitate propunerea ca la Conferința Generală din 2015 să se aprobe ca femeile să poată fi hirotonite ca pastori, tragem concluzia că reprezentanții bisericii din România și-au exprimat prin vot susținerea unei asemenea inițiative. S-a pierdut astfel o ocazie istorică în care reprezentanții credincioșilor din România puteau sta ferm de partea lui Dumnezeu, încurajând frățietatea din restul Europei într-o direcție sănătoasă.

(http://eud.adventist.org/news/detail/date/2013/11/12/inter-european-division-will-recommend-that-there-is-room-for-womens-ordination/

http://spectrummagazine.org/node/5636)

Încă de la creațiune, când nu exista păcat în viața primilor noștri părinți, Dumnezeu a stabilit o ordine în familie, Adam având rolul de cap al familiei, iar Eva de partener egal. „Eva a fost creată dintr-o coastă luată de la Adam, aceasta însemnând că ea nu trebuia să-l controleze, să-l stăpânească pe el, care era capul, dar nici să fie călcată în picioare ca fiind inferioară, ci să stea lângă el ca fiind egali, să fie iubită şi ocrotită de el. O parte din om, oase din oasele lui şi carne din carnea lui, ea era cel de-al doilea eu al său, înfăţişând strânsa unire şi ataşamentul plin de afecţiune ce trebuie să existe în această legătură.” PP 46

Din timpuri străvechi tatăl era conducătorul și preotul familiei. Avraam a perpetuat acest sistem patriarhal de conducere pentru că el “tindea să păstreze cunoașterea de Dumnezeu”. (PP 141) Între cei credincioși, aceasta a fost dintotdeauna regula în familii și în biserici, timp de 6000 de ani, având ca fundament învățătura și exemplele scripturistice.

În Vechiul Testament sunt amintite mai multe exemple în care femeile au fost chemate să slujească în calitatea de profet. Niciodată însă ele nu au slujit în calitate de preot sau levit. Deși în religiile păgâne femeile erau acceptate și promovate să slujească în calitate de preoți, Dumnezeu nu a folosit acest argument cultural pentru a chema și femei să fie preoți in Vechiul Testament. Menționăm acest amănunt pentru că cei care promovează acum slujirea femeilor în rolul de prezbiteri și pastori și hirotonirea lor afirmă (fără bază istorică, desigur) că atât Vechiul Testament cât și Noul Testament ar fi condiționate cultural și în felul acesta se explică absența femeilor din slujirea ca preoți în Vechiul Testament și apoi ca prezbiteri, episcopi sau pastori în Noul Testament.

În Noul Testament învățătura apostolilor a subliniat fără echivoc faptul că liderii bisericilor locale trebuiau să fie bărbați, ca reflectare a ordinii și rolurilor pe care Dumnezeu le-a așezat în familie de la creațiune. Îndepărtarea de modelul biblic aduce confuzie în familie și biserică.

Domnul Iisus a dovedit în nenumărate rânduri că nu a fost dispus să accepte bariere culturale, etnice sau sociale. Atunci când a hirotonit pe cei 12 ucenici, nu a inclus în numărul acestora vreo femeie. Nici după înălțarea lui Iisus, când apostolii au dorit să aleagă pe cineva în locul lui Iuda, nu au inclus în preselecție vreo femeie. (Marcu 3:13-19; Luca 6:12-16; Fapte 1; Timotei 3; Tit 1 etc.).

Ne-am bucura ca Uniunea să ofere prin canalele oficiale ale bisericii mai întâi o bază scripturistică pentru decizia luată la întâlnirea din cadrul Diviziunii și să comunice de ce nu a încercat să vadă opinia credincioșilor AZȘ din țară înainte de a-și exprima votul (încălcând principiul reprezentativității). Ne-am bucura să fie revizuită poziția exprimată prin organizarea unui dialog la care să poată lua parte activă toți cei care au studiat acest subiect al slujirii femeii în biserică, atât pastori cât și membri laici. Acest dialog ar fi trebuit să preceadă exprimarea votului în cadrul Diviziunii, ne rugăm însă ca o reconsiderare să fie posibilă și să fie și luată în seamă. Într-un timp ca acesta trebuie să ne asigurăm că deciziile luate nu sunt de natură politică ci sunt bazate întru totul pe Cuvântul lui Dumnezeu.

Semnează petiția

Share this!
This entry was posted in Diverse. Bookmark the permalink.