Citate din revistele adventiste despre natura umană a Domnului Isus

J. M. Stephenson în Review and Herald, 7 noiembrie 1854, pagina 99

“Să spui că Dumnezeu a trimis pe unicul Său Fiu într-o fire asemănătoare cu a păcatului, este echivalent cu a spune că Fiul lui Dumnezeu şi-a asumat natura noastră…”

S.N. Haskell, Bible Echo, 15 februarie 1892BEST15feb1892

“Fiind părtaş al naturii noastre, braţul Său uman a încercuit rasa căzută, în vreme ce braţul divin a îmbrăţişat tronul celui Etern.”

J.M. Stephenson în Review and Herald, 14 noiembrie 1854

“El a avut toate pasiunile umane inocente…”

Ellen White, Spiritual Gifts, vol. I, pagina 25

“”Isus de asemenea le-a mai spus… că El va lua natura umană căzută şi puterea Lui nu va fi nici măcar egală cu a lor.”

Ellen White, Spiritual Gifts, vol. I, pagina 115

“A fost în planul lui Dumnezeu ca Hristos să ia asupra Sa forma şi natura omului căzut…”

J. H. Waggoner, The Atonement, pagina 161

“Şi el a părăsit acel tron al slavei şi al puterii şi a luat asupra Lui natura omului căzut. În El au fost unite strălucirea slavei lui Dumnezeu şi slăbiciunea seminţei lui Avraam. În El însuşi, El a unit pe Dătătorul legii cu călcătorul legii – Creatorul cu creatura…”

S.S. Griswald, Review and Herald, 26 noiembrie 1872

“… Domnul nostru a luat asupra Sa natura seminţei lui Avraam.”

Ellen White, Signs of the Times, 4 ianuarie 1877

“A luat asupra Sa forma umanităţii cu toate relele care o însoţesc”

Ellen White, Mărturii, vol. 5, pagina 346

“Maiestatea cerului nu S-a ţinut departe de umanitatea păcătoasă, degradată”

Ellen White, Review and Herald, 10 februarie 1885

“El a fost făcut asemenea fraţilor Săi, cu aceleaşi susceptibilităţi mentale şi fizice.”

E.J. Waggoner, Christ our righteousness, 1890

“O scurtă gândire va fi suficientă pentru a arăta oricui că, dacă Hristos a luat asupra Lui asemănarea omului, cu scopul de a-l putea salva pe om, trebuie să fi fost făcut după natura omului păcătos, pentru că pe omul păcătos a venit să-l salveze. Moartea nu putea avea nicio putere asupra omului fără păcat, aşa cum a fost Adam în Eden, şi nu ar fi putut avea nicio putere asupra lui Hristos, dacă Domnul nu ar fi aşezat asupra Sa vina tuturor.”

Waggoner citează în carte Evrei 2: 16-18, apoi spune:

“Dacă El a fost făcut în toate lucrurile asemenea fraţilor Săi, atunci el a suferit toate infirmităţile şi a fost supus tuturor ispitelor fraţilor Săi.”

Ellen White, Signs of the Times, 21 noiembrie 1892

“… El a avut toată puterea patimilor umanităţii…”

G. E. Fifeld, Signs of the Times, 25 iulie 1892

“… de fapt divinitatea a luat asupra ei umanitatea, cu toate slăbiciunile şi epuizarea ei, cu toate patimile şi dragostea, şi dorul, şi cu toate ispitele ei.”

Ellen White, Ms. 21, 1895

“El a venit ca un copil neajutorat, purtând umanitatea pe care noi o purtăm.”

W.W. Prescott, GCB 1895, pagina 108, coloana 1

“… Isus Hristos a venit, şi luând natura noastră, carnea noastră păcătoasă… El S-a unit cu carnea păcătoasă…”

W.W. Prescott, GCB 1895, pagina 200, coloana 2

“… El a luat carnea păcătoasă, carnea care este utilizată pentru scopuri păcătoase, şi în aceea carne păcătoasă…”

A.T. Jones, GCB 1895, pagina 302 şi 303

“Slab ca şi noi, păcătos ca şi noi – noi înşine spus simplu – El a mers prin acestă lume şi nu a păcătuit niciodată. El a fost păcătos ca noi, slab ca noi, neajutorat ca noi,…Misterul lui Dumnezeu nu este manifestarea lui Dumnezeu în carne fără păcat… Acesta este misterul lui Dumnezeu – Dumnezeu manifestat în carne păcătoasă.” – declaraţia aceasta poate duce la o înţelegere eronată, dacă e scoasă din context sau nu e înţeleasă în ansamblul gândirii lui Jones şi a pionierilor; ea nu vrea să spună că Isus a fost păcătos, ci folosind la extrem unele expresii, Jones scoate în evidenţă faptul că Isus a purtat o natură căzută în păcat, asemenea nouă.

J.H. Durland, Sign of the Times, 26 septembrie 1895

“Care este natura acestei cărni pe care a luat-o El?… Trebuie că a avut acelaşi tip de carne pe care o avem noi… Isus Hristos a luat carnea păcatului… Da, cititorule, binecuvântatul Fiu al lui Dumnezeu… a locuit într-un trup cu aceleaşi dorinţe, ca acelea pe care le ai tu în trupul tău.”

Ellen White, Signs of the Times, 9 decembrie 1897

“Natura umană a lui Hristos a fost ca a noastră.”

Ellen White, Youth Instructor, 20 decembrie 1900                                  

“El a luat asupra Lui natura umană căzută, suferindă, degradată şi pângărită de păcat… purtând durerea şi ruşinea noastră. El a îndurat toate ispitele la care omul este supus.”

Ellen White, Ms. 141, 1901 (folosit de editorii Comentariului Biblic în vol. 7, pagina 926)

“Natura lui Dumnezeu, a cărui lege a fost călcată, şi natura lui Adam, călcătorul de lege, s-au întâlnit în Isus, Fiul lui Dumnezeu şi Fiul omului.”

W.W. Prescott,Review and Herald, 13 ianuarie 1910

“… Este o învăţătură fundamentală a romano catolicismului faptul că Isus Hristos nu a luat carnea pe care noi o purtăm… în El însuşi unindu-se divinitatea cu umanitatea… şi asta în carne păcătoasă.”

Ellen White, 3SM, 134

„Deși pe caracterul Său nu a avut nicio urmă de păcat, El a binevoit să lege natura noastră căzută cu divinitatea Sa. [...] Luând natura noastră căzută, ne-a arătat ce poate deveni ea prin acceptarea resurselor pe care le-a făcut pentru noi…”
Share this!
This entry was posted in Crucial. Bookmark the permalink.